Test ; bir ürün veya cihazın belirlenen şartlara uygunluğunun kontrol edilmesi işlemidir.

Analiz ; verilen bir maddeyi veya malzemeyi oluşturan yapı taşlarını bulmak için yapılan işlemler dizisidir.

İzlenebilirlik ; Bir ölçüm sonucunun veya bir ölçüm standardının değerinin belirli referanslarla,genellikle ulusal veya uluslararası standartlarla , tamamının ölçüm belirsizliği belirlenmiş olan kesintisiz bir karşılaştırmalı ölçüm zinciri ile ilişkilendirilebilmesi özelliğidir.

 

 

KALİBRASYON

 

Kalibrasyon ; belirli koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm standardı veya ölçüm sistemini kullanarak doğruluğu aranan diğer bir standart veya test/ölçü aleti yada sistemin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilme işlemine denir.